Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven is opgericht in 1967.

Zij heeft als doel te faciliteren in de beoefening en de bevordering van de watersport en is aangesloten bij het Watersportverbond.

Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg. De vereniging heeft geen personeel in dienst en 'draait' op vrijwilligers. De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement. In het voor- en najaar is er een algemene ledenvergadering in ons clubhuis.

De vereniging heeft leden van verschillende nationaliteiten en leeftijden, met zeil- en motorschepen.

Activiteiten

De vereniging organiseert tal van activiteiten zoals de Brouwse Classic's Regatta, onderlinge zeilwedstrijden, jeugdzeilen, toertochten, instructieworkshops, cursussen en lezingen.

 

Volg ons ook op Twitter

Twitter icon

We tellen af naar ons jubileumfeest

De vereniging bestaat 50 jaar in 2017. Dit zal worden gevierd met een serie evenementen gedurende ons jubileumjaar, met als hoogtepunt het jubileumfeest op 16 september 2017.