Zoeken

Sluis Bruinisse weer volledig in bedrijf

13 mei 2021  -  Algemeen
Vanaf 12 mei 2021 worden brug en sluis in Bruinissie weer "normaal" bediend!!! De uitvoering van het volledige maatregelenpakket om de brug veilig in gebruik te nemen is afgerond. De Grevelingenbrug en het sluizencomplex zijn vanaf vandaag 12 mei weer in gebruik.  We betreuren het dat we er niet eerder in zijn geslaagd de brug veilig te kunnen bedienen. De situatie heeft in het afgelopen ha...