Disclaimer

Disclaimer www.wvbrouwershaven.nl

1. Hoewel Watersportvereniging Brouwershaven er naar streeft om de op deze website verstrekte informatie steeds zo juist, actueel en volledig mogelijk te laten zijn, kan zij niet garanderen :

- dat alle op deze website en de subpagina's opgenomen informatie en data juist en actueel zijn.

- het continu en foutloos functioneren van deze website.

 

2. Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar redactiecommissie zijn aansprakelijk voor:

- eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze website en de via de website verstrekte informatie en data;

- en eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoekers van deze website en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze website.

 

3. Watersportvereniging Brouwershaven heeft verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als service aan en ter informatie van de bezoekers van haar website opgenomen. Watersportvereniging Brouwershaven kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende gelinkte website en verbonden informatiebronnen of andere hierin vermelde gegevens en data juist zijn.

Watersportvereniging Brouwershaven, noch haar bestuur, noch haar redactiecommissie zijn aansprakelijk voor schades in welke vorm dan ook ontstaan die de bezoekers van deze website en de subpagina's en/of derden mochten lijden als gevolg van het gebruik van gegevens en data via de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

 

Copyrights:

De website www.wvbrouwershaven.nl en de subpagina's zijn eigendom van Watersportvereniging Brouwershaven. De inhoud van deze websites en subpagina's mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Watersportvereniging Brouwershaven worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens normaal beoogd gebruik van deze website.