WiFi internet

Brouwershaven beschikt over WiFi Internet

Indien u dit wenst kunt u in Brouwershaven met uw computer aan boord contact leggen met het Internet om e-mail te verzenden en te ontvangen, weerberichten te bekijken, voor tochtplanning, openingstijden bruggen en sluizen en eventuele stremmingen, getijgegevens opvragen, e.d.

Aan het gebruik van het WiFi netwerk zijn GEEN kosten verbonden. Wel gelden er enkele voorwaarden (zie onderstaand).

U moet inloggen met een inlogcode. De inlogcode (acht cijfers) wisselt telkens de eerste dag van de maand en is verkrijgbaar op het havenkantoor op de keersluis en in ons clubhuis 't roefje' gedurende de openingstijden (hoek stadshaven en nieuwe haven, eerste verdieping van het 'Tonnenmagazijn').

Inloggen op het WiFi netwerk gaat als volgt:

  • laat uw computer de beschikbare netwerken zoeken (scannen).
  • Selecteer WV Brouwershaven.
  • Laat uw computer verbinding maken met het netwerk.
  • Open na de melding dat de verbinding tot stand is gekomen uw Internetbrowser en geef in: www.wvbrouwershaven.nl. U komt terecht op onze speciale startpagina.
  • Voer op deze startpagina (helemaal onderaan) de voor die maand geldende inlogcode in (verkrijgbaar bij de havenmeester en in ons clubhuis ’t roefje’).
  • Het systeem meldt dat de inlogcode correct is. Vervolgens kunt u internetten.
Wifi logo