Watertoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting Schouwen-Duiveland

De Watertoeristenbelasting is een gemeentelijke belasting, die geheven wordt aan alle bootbezitters die gebruik maken van een haven op Schouwen-Duiveland.

Passanten betalen via de havenmeester voor iedere overnachting apart.

Vaste ligplaatshouders betalen via de vereniging een jaarbedrag.

 

Onze vereniging betaald jaarlijks, per ligplaats, een bedrag afhankelijk van de lengte van de boot.

Voor 2022 is de belasting vastgesteld op:

 

Vaartuig 4 tot en met 7 meter op vaste ligplaats € 62,35

Vaartuig 7,01 tot en met 12 meter op vaste ligplaats € 94,50

Vaartuig meer dan 12 meter op vaste ligplaats € 143,60

Iedere ligplaatshouder krijgt deze belasting berekend via de factuur voor het liggeld en lidmaatschap.

 

Vrijgesteld van het betalen van de belasting zijn:

  1. Inwoners van Schouwen-Duiveland, die betalen immers al gemeentelijke belastingen
  2. Eigenaren van een “chalet” die daarvoor toeristenbelasting afdragen
  3. Eigenaren van een “tweede woning” die de gemeentelijke belastingen voldoen.

 A wordt automatisch verwerkt door de ledenadministratie. 

B en C kunnen een bewijs van betaling van de belasting aanleveren bij de penningmeester, die dit zal toetsen en bij kan voegen bij de jaaraangifte die door de vereniging gedaan wordt. Reeds betaalde belasting over het jaar zal aan het lid worden gecrediteerd. 

Deze vrijstelling moet jaarlijks worden aangevraagd.

 

Geen reden voor vrijstelling is:

Niet overnachten op de boot

Weinig of geen gebruik maken van de boot