Voortgang renovatie jachthaven

Geplaatst op 05-03-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Marc de Nies  -  Bron: Watersportvereniging Brouwershaven

Voortgang renovatie jachthaven

brouwershaven-4-maart-2022

In de afgelopen weken is de zone van Fase 2 gesloopt en gebaggerd. Op 22 februari j.l. hebben we bericht ontvangen dat de planning helaas moest worden aangepast. Er was een probleem met de productie van de drijvende steigers vanwege een wereldwijd tekort aan aluminium. De aannemer doet er werkelijk alles aan om de haven zo snel mogelijk bruikbaar op te leveren.

De planning is nu als volgt:

Alle steigers en boxen zijn uiterlijk eind maart gereed. De enige uitzondering zijn de steigers H/K en Kade L. Daar ontbreken dan nog de ringen, haken en paalmutsen. Dat is uiterlijk 15 april (de dag voor Pasen) ook klaar.

Wanneer ben je weer welkom in de haven?

In deze link staat het Verhaalplan Fase 2. Als je vaste ligplaats voor het seizoen 2022 groen gekleurd is en in dezelfde lijst staat dat je box leeg is, dan ben je welkom om je vast plek in te nemen. In de komende weken zullen we regelmatig een bijgewerkte lijst publiceren. Het vriendelijk verzoek is om deze informatie te gebruiken bij het plannen van de tewaterlating en/of de tocht terug vanuit één van de gasthavens.

Dit is de link naar de lijst met de indeling van de vaste ligplaatsen van dit seizoen. Evenals de tekening van de steigers, kades en boxnummers.

We hebben al diverse verzoeken gekregen van leden die hun boot toch eerder in de haven willen leggen. We kunnen dat soort vragen helaas niet honoreren. Ook al ziet de haven er nu leeg uit en zijn er genoeg lege boxen. Die plekken zijn al bestemd voor andere vaste ligplaatshouders die hun komst naar de haven waarschijnlijk al hebben gepland.

Meerringen

Tijdens de stormen van de afgelopen periode is gebleken dat de nieuwe meerringen aan de palen niet sterk genoeg zijn. De aannemer heeft dat gelijk erkend. Afspraak is nu dat alle palen in de Nieuwe Haven sterkere ringen krijgen. Ook de boxen die al eerder zijn opgeleverd. Als in de Oude Haven een ring kapot is (of dreigt te gaan), dan zal deze ook vervangen worden door een nieuwe, sterkere ring.

Boxmaten

De indeling voor de vaste ligplaatsen is gemaakt op basis van de boxmaten volgens de tekening. Diverse leden maken zich zorgen dat hun boot niet in de box past, omdat de box smaller is dan op de tekening. De aannemer gaat volgende week alle boxen die in fase 1 zijn opgeleverd nameten. Met die gegevens zullen we controleren of iedere boot wel past. Indien nodig gaan we een aantal ligplaatsen ruilen, zodat iedereen een passende box heeft.

Diepte na baggerwerk

Er is wat onrust ontstaan over de vraag of er in de Nieuwe Haven wel voldoende gebaggerd is. Afspraak is dat na het baggerwerk de diepte opnieuw in kaart wordt gebracht. Ons is toegezegd dat we de resultaten van die peilingen binnenkort te zien krijgen.

Vingerpieren

Veel leden maken zich ernstig zorgen over de stabiliteit van de vingerpieren. We hebben die zorgen nadrukkelijk aan de orde gesteld in het regulier overleg met aannemer en gemeente. Daarbij is ook gesteld dat de gemeente verantwoordelijk is voor de veiligheid in de haven. Dat moet goed geregeld zijn en dat geldt ook voor de vingerpieren. Het feit is wel deze steigers overal in Europa al jarenlang veelvuldig gebruikt worden. We zijn hierover nog in gesprek met de gemeente.

Opstapjes

De havenmeester heeft al gemeld dat het in de gerenoveerde haven alleen is toegestaan om standaard opstapjes voor de boten te gebruiken die door de gemeente zijn goedgekeurd. De voorgestelde opstapjes van de leverancier zijn zo duur; daar kun je een bijbootje voor kopen. Na lang zoeken is er een leverancier gevonden die ze voor een redelijke prijs kan leveren. Dat voorstel ligt nu ter goedkeuring bij de gemeente.


Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst