Aanmelding lidmaatschap

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats moet je lid worden van de vereniging. Daarnaast willen wij de hoofdkenmerken van je schip weten.

Wij vragen je daarom de twee onderstaande vragenlijsten zo volledig mogelijk in te vullen.

LET OP: IVM HERINRICHTING VAN DE HAVEN IS AANMELDING PAS WEER MOGELIJK BEGIN 2022

 

Als je je inschrijft en lid wordt:

  1. stem je in met correspondentie-inclusief facturen-langs elektronische weg en ontvangst van de nieuwsbrief per e-mail.
  2. heb je kennis genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacyregels van de vereniging en zal deze als lid (en ligplaatshouder) respecteren
  3. verleen je toestemming voor het opnemen van de verstrekte gegevens in de daarvoor door de vereniging in gebruik zijnde – online - software c.a.

Persoonsgegevens

 

Contact privé

 

Adres

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode

Gegevens schip en aanvullende informatie.

Er wordt geen ligplaats toegewezen aan een schip met een vaste benzinemotor.

Zodra je schip na toewijzing van een ligplaats in de haven ligt moet de vereniging beschikken over een bewijs van verzekering van het schip (polis en de meest recente prolongatienota) met een minimum WA dekking van

€ 1.500.000.

Beveiligingscode Beveiligingscode