Aanmelding lidmaatschap

Om in aanmerking te komen voor een ligplaats moet u lid worden van de vereniging. Daarnaast willen wij de hoofdkenmerken van uw boot weten.

Wij vragen daarom de twee onderstaande online formulieren zo volledig mogelijk in te vullen.

Als u inschrijft en lid wordt:

  1. stemt u in met correspondentie -inclusief facturen- langs elektronische weg en ontvangst van de nieuwsbrief per e-mail.
  2. heeft u kennis genomen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacyregels van de vereniging en zal deze als lid (en ligplaatshouder) respecteren.
  3. verleent u toestemming voor het opnemen van de verstrekte gegevens in de daarvoor door de vereniging in gebruik zijnde – online - software ten behoeve van de administratie

Persoonsgegevens

 

Contact privé

 

Adres

 

 


Beveiligingscode Beveiligingscode

Gegevens boot en aanvullende informatie.

N.B. We kunnen geen ligplaats toewijzen aan een boot met een vaste benzinemotor.

Zodra uw boot na toewijzing van een ligplaats in de haven ligt, moet de vereniging beschikken over een bewijs van verzekering van het schip (polis en de meest recente prolongatienota) met een minimum WA dekking van

€ 1.500.000,-.

Beveiligingscode Beveiligingscode