Invoeren getij op de Grevelingen

Geplaatst op 20-03-2018  -  Categorie: Algemeen

Invoering getij op de Grevelingen.

 

Recent is tot een minder opvallend onderdeel van het regeerakkoord besloten. Namelijk het beschikbaar stellen van 75.000.000 als aanvulling op de reeds beschikbare middelen om het invoeren van getij op de Grevelingen mogelijk te maken.  Onderstaand treft u links naar informatie daarover. Hoe dit definitief gestalte krijgt is nu nog niet duidelijk. Wel heeft inmiddels en informatief overleg met de gemeente plaatsgevonden waarin oriënterend is gesproken over de gevolgen voor de haven en de eventueel te nemen maatregelen. Planvorming daarvoor zal eerst eind dit jaar gestalte gaan krijgen.

 

Rijkswatererstaat.

Getijdencentrale Brouwersdam

pdf met uitgebreide maar minder recente informatie