Milieuvoorzieningen

  

Blauwe vlag en Groene wimpel

De jachthaven van Brouwershaven streeft ernaar zo milieuvriendelijk en duurzaam te zijn.

De haven heeft al vele jaren de Blauwe vlag, een internationale milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend aan jachthavens die aangetoond hebben schoon en veilig te zijn.

Sinds 2015 heeft onze haven eveneens, als één van de weinige jachthavens van Nederland, de Groene wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen hebben gedaan op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven, zoals energie- en waterbesparing, duurzaam inkopen, gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra scheiden van afvalfracties en maatschappelijke betrokkenheid.

Blauwe vlag plus groene wimpel

Huisvuilcontainers

Er staan rond de haven afgesloten ondergrondse vuilcontainers. Gebruik hiervan is gratis. U kunt uw afval daarin alleen deponeren na opening met uw Sep-Key.

Overzich vuilcontainers

 

Locatie 1 - 2 - 3 en 5 :

Huisvuilcontainers

 

Locatie 4 :

Huisvuilcontainer

Papiercontainer

Kunststofcontainer

Trioglascontainer